Действующая судья не прошла собеседование

добавлен 27 сентября 2021 16:09
просмотров 1912

 

 

24 сентября 2021 года Совет по отбору судей КР продолжил собеседование с действующими судьями местных судов.

Первым собеседование прошел судья Иссык-Кульского районного суда Иссык-Кульской области Жумаев Токтогул Темиркулович. Ему 41 год, окончил КГЮА при Правительстве КР. Стаж работы по юридической профессии  составляет 11 лет 10 месяцев, судьей работает 4 года 10 месяцев. Присвоен 5 квалификационный класс. В 2019 году привлекался к дисциплинарной ответственности в виде выговора,  взыскание погашено. Судья за 5  лет рассмотрел 2161 дела, обжалованы 151, отменены 59, что составляет 39,07%.  В итоге он набрал 46,556 баллов, и его кандидатура единогласным голосованием членов Совета представлена Президенту КР для назначения.

Следующим был  судья Жумаков Жаныбек Темирбекович, он работает в Аламудунском районном суде Чуйской области, был переведен из Ак-Талинского районного суда Нарынской области. Окончил Нарынский государственный университет, юридический стаж составляет 18 лет, судьей работает 4 года 10 месяцев.  Присвоен 4 квалификационный класс. Он за последние 5 лет рассмотрел 1607 дела, обжалованы 70, отменены 17, отменяемость составляет 24, 28%.   В итоге собеседования он набрал 50, 443 балла. За его кандидатуру для представление Президенту КР проголосовали все члены Совета.

Далее собеседование прошла Киналиева Жыпаркуль Баизрахмановна судья Ат-Башинского районного суда Нарынской области. Она окончила Институт переподготовки  КНУ им. Ж. Баласагына. Юридичесий  стаж составляет 18 лет, судьей  работает 4 года 10 месяцев. Присвоен 5 квалификационный класс. Имеет два дисциплинарных взыскания в виде предупреждения, которые сняты. Также в материалах дела имеется информация отрицательного характера  с Генеральной прокуратуры КР. Судьей рассмотрено 1345 дела, обжалованы 48, отменены 17, отменяемость составляет 35, 41 %. Ее балл составил 44,888. Так как 5 членов Совета проголосовали «против» представления, а 4 были «за», она не была представлена Президенту КР.  

Четвертым пригласили судью Каракольского городского Иссык-Кульской области Ниязалиева Самар Анарбековича. Ему 40 лет, окончил КНУ им. Ж. Баласагына. Юридический стаж составляет более 15 лет, судьей работает 4 года 10 месяцев. Присвоен 4 квалификационный класс, является лектором ВШП при ВС КР.  Он за последние пять лет рассмотрел 2080 дела, из них обжалованы 182, отменены 42, что составляет 23 %.  Он набрал 51, 141 балл. Его кандидатура была представлена Главе  государства.

Последний собеседование прошел судья Кочкорского районного суда Нарынской области Султаналиев Медел Керимжанович. Окончил Академию МВД КР, стаж работы по юридической профессии 22 года, судейские 11 лет. Присвоен 5 квалификационный класс. Судья рассмотрел 1583 дел, обжалованы 135, отменены 44, отменяемость 32,62%. В итоге набрал 48, 857 балл. За представление проголосовали все члены Совета и его кандидатура была представлена Президенту КР.

 

Судья конкурстан отпой калды

2021 -жылдын 24 -сентябрында Кыргыз Республикасынын Судьяларын тандоо кеңеши жергиликтүү соттордун учурдагы судьялары менен маектерди улантты.

Биринчи маек Ысык-Көл облусунун Ысык-Көл райондук сотунун судьясы Жумаев Токтогул Темиркулович болду. Ал 41 жашта, Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Кыргыз мамлекеттик юридикалык академиясын бүтүргөн. Юридикалык кесип боюнча иш стажы 11 жыл 10 ай, 4 жыл 10 ай судья катары эмгектенген. Квалификациялык класс 5 менен сыйланган. 2019 -жылы ал сөгүш түрүндө дисциплинардык жоопкерчиликке тартылган, жазасы өчүрүлгөн. 5 жылдын ичинде судья 2161 ишти карады, 151и апелляцияга жөнөтүлдү, 59у жокко чыгарылды, бул 39,07%ды түзөт. Жыйынтыгында ал 46 556 упай топтоп, Кеңештин мүчөлөрүнүн жалпы добушу менен анын талапкерлиги дайындоо үчүн Кыргыз Республикасынын Президентине сунушталган.

Кийинки талапкер судья Жумаков Жаныбек Темирбекович, ал Чүй облусунун Аламүдүн райондук сотунда иштейт, Нарын облусунун Ак-Талаа райондук сотунан которулган. Нарын мамлекеттик университетин бүтүргөн, юридикалык стажы 18 жыл, 4 жыл 10 ай судья болуп иштеген. 4 -квалификациялык класс менен сыйланган. Акыркы 5 жыл ичинде ал 1607 ишти караган, 70и апелляциялык, 17си жокко чыгарылган, жокко чыгаруу көрсөткүчү 24, 28%. Маектешүүнүн жыйынтыгында ал 50, 443 упай топтоду. Кеңештин бардык мүчөлөрү анын талапкерлигин Кыргыз Республикасынын Президентине көрсөтүү үчүн добуш беришти.

Андан ары маектешүүгө Нарын облусунун Ат-Башы райондук сотунун судьясы Киналиева Жыпаркүл Байзрахмановна чакырылды. Ал Жусуп Баласагын атындагы Кыргыз улуттук университетинин кайра даярдоо институтун аяктаган. Юридикалык стажы 18 жыл, 4 жыл 10 ай судья болуп иштеген. Квалификациялык класс 5 менен сыйланган. Эскертүү түрүндө эки тартиптик жазасы бар, алар алынып салынган. Ошондой эле иштин материалдарында Кыргыз Республикасынын Башкы прокуратурасынан терс мүнөздөгү маалыматтар бар. Судья 1345 ишти карап, 48и даттанылган, 17си жокко чыгарылган, жокко чыгаруу көрсөткүчү 35, 41%. Анын упайы 44,888 балды түздү. Кеңештин 5 мүчөсү сунуштоого "каршы", ал эми 4 "макул"  деп добуш бергендиктен, ал Кыргыз Республикасынын Президентине сунушталган эмес.

Төртүнчү болуп Ысык-Көл облусунун Каракол шаарынын казысы Ниязалиев Самар Анарбекович чакырылган. Ал 40 жашта, Жусуп Баласагын атындагы Кыргыз улуттук университетин аяктаган. Анын 15 жылдан ашык юридикалык тажрыйбасы бар, 4 жыл 10 ай судья болуп иштеген. 4 -квалификациялык класс менен сыйланган, Жогорку юстиция мектебинин лектору болуп саналат. Акыркы беш жыл ичинде ал 2080 ишти караган, анын ичинен 182и апелляциялык, 42си жокко чыгарылган, бул 23%ды түзөт. Жыйынтыгында талапкер  51, 141 упайга ээ болгон. Анын талапкерлиги мамлекет башчысына сунушталды.

Акыркы маектешүүгө Нарын облусунун Кочкор райондук сотунун судьясы Султаналиев Медел Керимжанович чакырылды. Кыргыз Республикасынын Ички иштер министрлигинин Академиясын бүтүргөн, юрист кесибинде 22 жыл, соттук кызматта 11 жыл иш стажы бар. 5-Квалификациялык класс менен сыйланган. Судья 1583 ишти караган, 135и даттанылган, 44ү жокко чыгарылган, жокко чыгаруу көрсөткүчү 32,62%ды түзгөн. Жыйынтыгында талапкер 48, 857 упай топтогон. Кеңештин бардык мүчөлөрү бир добуштан анын талапкерлигин колдошуп добуш беришти жана Кыргыз Республикасынын Президентине сунушталды.