Интернет-приемная

Форма для добавления вашего вопроса

 

 

Всего задано вопросов: 563  
Всего получено ответов: 383

Последние вопросы

2019-11-20
2019-11-14
Алаева Нарынкуль Качкынбаевна
2019-11-12
Кыргыз Республикасынын Президенти С.Ш.ЖЭЭНБЕКОВго Бишкек шаары Кыргыз Республикасынын Коопсуздук Кенешинин торагасы Д.К. САГЫНБАЕВге Ысык-Кол областынын, Ысык-Кол р-у, Бостери айылы, Жайлообаев кочосу 19 уйунун тургуну, экинчи группадагы инвалид АЛАЕВА НАРЫНКУЛ КАЧКЫНБАЕВНАдан, тел.0708 18-52-02. АРЫЗ КЫМБАТТУУ СООРОНБАИ ШАРИПОВИЧ! Мени, Сиз тарапкй кайрылууга Биздин Кыргыз Республикасынын кабыл алынган программалардын негизинде бардык тармактарында реформалоо тынымсыз журулуп, анын аймагында сот-укук системасын реформалоо Сиз жана укук коргоо органдары менен бирдикте кучотулгон режимде ар дайым аеосуз, мыйзам бузуучулар, анын ичинде жемкорчулар,кошуп жазуучулар, шалаакычылык, волокитчилик, зыйзамды бурмалоочулар , корупционерлер жана башка корунуштор менен курош жургузулуп жаткай учурда, реформанын журугулуп жаттканын коро албган айрым опозиционерлердин, Республикада жургузулуп жаткан реформа куру кыйкырык деген позициясына тете, кыргыз элинде « ЭРДЕН КОЧУГУ БОШОСО ДА, ДАГЫ ЭЛЕ УЗОНГУДОН БУТУ УЗУЛО ЭЛЕК»»-дегендей. Сот системасында озун реформалай алгандардын аракеттери болуп отурат. Себеби, мени менен Кыргыз Республикасынын Ички Иштер Министрлигинин Ысык-Кол районунун Бостери айылында жайгашкан «Аалам» эс aлyy жайы менен мындан 9-жыл мурун 20-ноябрь 2010 жылы тузулгон 55-орунду 19 болмону ижарага беруу жонундогу келишимин мйзамсыз жоюу болюнча « Аалам» эс алуу жайынын начальнигинин № 17 30,-Май 2014 жылдагы буйругу сот органдары тарабынан 5-жыл аралыгынан бери, бир чечимге келе албай жаткандыгы. Бул граждандык иш 2014-жылдын апрель айынан бери. «Аалам» эс алуу жайына жаны начальник милициянын полковник чининдеги Бусурманов Н .келгенинен башталды, мурда жалан буйрук негизинде ишти башкарып келген чиновник, жайынын жаны начальниги менен начальниктик орунга коомчулук тарабынан суушталган претендентин ортосундагы бири-бирине болгон ич коптуулору негиз болгон. Ысык-Кол обастык сотунун граждандык иштер боюнча соттук коллегиясынын 27-Июнь 2017 жылкы жана Ысык-Кол районунун 11-Июнь 2019 жылдагы чечимдеринин бузулушуна, Ысык-Кол областык сотунун Граждандык иштер боюнча соттук коллегиясынын ишти каэалышы бири-бирине кызмат боюнча ич оорулары бар соттун мучолорунун кароосунда болуусу да себеп болду деп эсептейм, анткени 27-Июнь 2017 жылдагы соттук коллегиянын чечими, об пастык соттун торагасынын орунбасары граждандык иштер боюнча соттук коллегиянын торайымы Алиева Г.Снын торагалыгы тарабынан каралып чыгарылган, ал эми 7-Октябрь 2019 жылдагы соттук коллегиянын чечими мурунку областык соттун торагасынын орунбасары, соттук коллегиянын граждандык иштер боюнча мурунку трагасы кызматан алынган Шамбетова И.У.нун доклады-баяндамасы боюнча каралып жыйынтыкталган. Соттук коллегиянын 7-октябрь 2019 жылдагы чечиминин мыйзамсыз ишти толук изилдебей бир тараптуу каралылышы иш боюнча соттук коллегиянын чечими негизделди деп корсоткон жагдайлардын бироо да эч бир далили жок, белгисиз негиздердин божомолдорун негизинде корсотулгон: - менин жана «Аалам» эс алуу жайынын ортобуздагы ижара келишимин, «Аалам» эс алуу жайынын жайынын кызматкерлеринин корупциялык шарттарды тузуу макстында жасашкан. - Ишти кароодо сот мамлекеттин кызыкчылыгын эске албастан чыгарган деп, «Аалам» эс алуу жайынын кызыкчылыгын менин кызыкчылыгымдан жогору койгон. - Мамлекеттке келтирилген зыянды эске алган эмес деп, соттук коллегиянын 27.06.2017 жылдагы чечими менен мага келтирилген 989 50 сомду, автоматтык турдо « Аалам» эс алуу жайына келтирилген зыян деп корсотуу менен, райондук соттун чечимин бузган. - 20-ноябрь 2010 жылдагы ижара келишимин бузууга, менин 26000 сом карызым аргасыз кылган деп, жалган корсоткон. - 26000 сом карызы корсотулгон учурда бир нече жолу эскертууго карабастан тологон эмес жана оз пайдасына иштеген, бул келишимди олуттуу бузуу болуп саналат деген облсот чон суроону туудурат. 1) бир да факт эскертуу далили жок. 2) 18000000 сом толоп жатсам, «Аалам» кассасына, 26000 сом олуттуу бузуу деп саналабы? - Облсоттун чечиминде «келишим тийиштуу мамкаттоодон отпосо, келишим тузулгон эмес болоорун, эске алган эмес» - биздин талаш-тартышка кирбейт (предмет спора)., 11.07.2019-жылы Ысык-Кол райондук соттун чечиминде келишимдин мамкаттоо боюнча ачык жазылган – «аныкталгандай ижара келишимди бутумдуу, жарактуу деп табуу, же жана тузулгон эмес, же жана жараксыз бутум деп доо-талаптары менен «Аалам» эс алуу жайы мурда-кийин сотко кайрпылагн эмес». - Бул иш боюнча доо арыз менен кайрылганга чейин доогер мулктужалдоо келишими боюнча, карызы 26000 сом болгондугу соттук отурумуда аныкталган, аталган карызды кийин тологон» - деген облсоттун коллегия 7-октябрь 2019-ж. чечими – жалган, же заблуждениеге киргизуу учун атайын жасаган (26000с. 14.04.2014-ж. толонгон кв.№14 – Ысык-Кол райсоттун №1 отуруму 16.07.2014-ж) - Облсоттун чечиминде 4 баракта 1-абзацта «Аалам» эс алуу жайы тарабынан Алаева Н.К.га ижара акысын толоо тууралуу бир нече ооз эки эскертуудон кийин 2014-жылдын 1-мартында жазуу турундо эскертуу катын жиберген, аталган эскертуудон кийин гана 2014-жылдын 30-майында келишимди бир тараптуу бузуу тууралуу аргасыз чечим кабыл алынып, №15 буйрук сыгарылган, бул эске алынган эмес жана сот чечимимн чыгарууда конул бурулган эмес» - жалгандын устунон дагы жалган, калп. 1) 2014-жылдын 1-мартында келишимди бузуу жонундо так жаызлган (О расторжении). 2) 2014-жылдын 30-майында №15 буйруктан кийин жазылганы, ачыктан-ачык подделкасы 2019-жылы жазылганы корунуп турат. 2019-жылы устунон балчыйтып 2013 деп жазганы. Ысык-Кол райсоттун 11-июнь 2019-ж. чечиминде буйрук журналын сын коз караш менен баа берилген. -Мени Кыргыз Республикасынын Граждандык Процессуалдык кодексинин 545-бересин бузган деп, граждандык процессуалдык кодексте жок берене менен кунологон. - «Аалам» эс алуу жайы Алаеванын карызкору жана зыян келтируучусу болуп саналбайт деп эч бир далилсиз корсоткон. «УЙРОНГОН АДАТ КАЛАБЫ, УЙГА ЖУГОН САЛАБЫ «-дегендей,» «Аалам» эс алуу жайына реформаны менден жургузо баштады, мени менен эс алуу жайы менен болмолорду ижарага беруу боюнча тузулгон 5 жылы к келишимди, 2 жыл калганда ПОЛКОВНИКТИК УН менен, «Аалам эс алуу жайынын бухгалтериясы менен 2013 жылдын жыйынтыгы боюча оз ара эсептоошуунун негизинде чыккан менин 26000 сом карызымды ижара келишиминин аренда карызы катары эсептеп, 5- ай откондон кийин озунун 30.05.2019 жылдагы арткы число менен чыгарылган буйругу менен мыйзамсыз Кыргыз Республикасынын Граждандык кодексинин 411,414,558,559-беренелеринин талабын, 20.11-2010 жылдагы ижара келишиминин корсотулгон талаптарын одоно турдо бузуу менен бузулду деп чыгарган. Буйрук чыгарылган учурда менин « Аалам» эс алуу жайына эч бересем жок болуучу, 26000 сом берсем оз убагында оз эрким менен 14.04.2014 жылы № 14 квитанция менен толонуп берилген. Менин, Ысык-Кол райондук сотуна мыйзамсыз буйрукту жараксыз деп табуу анын натыйжасында мага кетирилген 26000 зыянды ондуруу боюнча доо арызым Ысык-Кол районунун сотунда 2016 жылга чейин эки жыл аралыгында бир нече ирет Ысык-Кол областык сотунун соттук коллегиясында уч жолу, республиканын Жогорку Сотунда бир жолу каралан алардын: 1.26-Май 2016 жылы Ысык-Кол райондук соту тарабынан буйрук мыйзамсыз деп табылып менин пайдама 689 250 сом ондурулгон. 2.Ысык-Кол облстык сотунун граждандык иштер боюнча соттук коолегиясынын 2 май 2016 жылдагы чечимине карата келтирилген кассациялык арыз боюнча ишти карап ага озгортуу киргизуу менен менин арызым жарым жартылай канагаттандырылып, менин пайдама ондурлуучу чыгым 989 250 сомго кобойтулуп канагаттандырылган. 3. Ысык-Кол райондук соту 11-Июнь 2019 жылы, Кыргыз Республикасынын Жогорку Сотунун граждандык иштер боюнча соттук коллегиясынын 17-Январь 2018 жылдагы токтомунун негизинде ишти кайра карап, жгорку соттун корсотмолорундогу кемчиликтерди жоюу ме,нен менин доо арызымды жарым-жартылай канагаттандырылып, менин пайдама 968 250 сом ондурулгон. «ЭКИ ДОО КАРМАШСА, ОРТОСУНДА КАРА ЧЫМЫН КЫРЫЛАТ»-дегендей, «Аалам» эс алуу эайы менен менин, 20-ноябрь 2010-жылдагы ижара келишиминин бузулушуна, « Аалам» эс алуу жайы юридикалык жак катары,Кыргыз Республикаынын Граждандык кодексинин 83-беренеси боюнча озунун чарбасында озувчо алдын ала баш кара турган озгочолонгон мулку жанр жооп бере турган.оз алдына мулк ала турган, аны башкарууга рулктук милдети бар жана сотто доогер,жоопкер боло турган жак болуп эсептелинет, ушул эле кодекстин ЗЗ-беренесинин 3-пункуту боюнча мекеме же анын болумчосу, сода-сатык, залог, аренда жана башка бутумдор боюнча тузуу, озгортуу, бузуу объектиси болуп саналат. - Соттук коллегиянын бул,7-октябрь 2019 жылдагы сабатсыз чыгарылган чечими боюча, Кыргыз Республикзсынын Процессуальдык кодексинин 342-346-бернелеринин талаптары ылайык , Кыргыз Республикасынын Жгорку сотунун Граждандык иштер боюнча соттук коллегиясына надзордук иретинде кайрылгам, буйурса караларын кутуп жатам. Ал эми. Сизге кайрылуум Сооронбай Шарипович текшеруудон дагы чыгуучу фактылардын болушуна, кее бир чиновниктердин туура эмес тандалуусу, дагы эле болсо алардын эскиликтин жугунон бошой албай жоолкерчиликти сезбей,волокиттик,кош конулдуулук, мейличилик менен иштеп келуусундо, анткени аларга карата жоопкерчиликти сезуучу чаралар тийиштуу денгелде жургузулбойт, колдонулбайт, болбосо эмне учун « Аалам» эс алуу жайынын начальнигине мыйзамы бузуу менен жургузулгон иштери учун чара корулуп, кетирилген чыгым боюнча регрестик иретинде доо коюлбайт,эмне учун. «БИР КАРЫН МАЙДЫ БИР КУМАЛАК ЧИРИТЕТ БОЛУП,» мурда коллегиянын жетекчилинтен четтеген Шамбетова И.У.дагы эле граждандык иштер боюнча соттук коллегиянын составында иштейт, мындан сот системасы дагы эле эски адаттагыдай иштоодо, « Сен аман, мен аман»дык кылып эки тарапты тен алдоодо. Доогер тарапка, мен билгендей чечим чыгардым, сенин укугун бар жогорку жакка арызданууга деп, арызынды кабал алат, Жоопкерге, сен каалагандай чечим чыгардым, жогорку жак бузса эмне кылайын деп тынчытат. Соттордун иши боючча чечимдерин бузулшу алар учун кадиллки кунумдук жумуштай, бузулган иш боюнча жоопкечиликке тартылбайт ошондуктан жоопкечиликтерин сезбей, иштин кайра-какра каралышына,граждандардын кайра- кайрса арыздануусуна, кароонун чексиз созулушуна, мыйзамдын бузулушунн комокчу болуп келишуусудо. Корсотулгон фактынын негизинде, дагы корсотулуучу фактылар боюнча, атка минерлерге тийиштуу чара корулбосо, алдын ала эскертуу иштери жургузулбосо реформа куруу кыйкырык боюнча кала берери созсуз, деп 6 (алты) жылдан бери 2014-ж. 2019-ж) созулуп келе жаткан менин ишиме тийиштуу органдарга тийиштуу чараларды корууго мажбурлоонузду отуном. Арыз ээси: Н.Алаева Бостери айылы 7-Ноябрь 2019-жыл
2019-11-09
2019-11-03
Сулейманов Ваха Дошаевич
2019-10-30
Доброго времени суток. Пожалуйста не могли бы удалить с вашего сайта информацию где содержится мое имя и обо мне. За раннее вам благодарен.
Денис
2019-10-28
Перезвоните мне пожалуйста по номеру. 8 (904) 555-14-53 Денис.
Денис
2019-10-28
Перезвоните мне пожалуйста по номеру. 8 (999) 529-09-18 Денис.
2019-10-27
адвокат М. Жумабеков
2019-10-25
Вновь написал в ДК при Совете судей КР чтобы добиться в дисциплинарном наказании судьи Первомайского районного суда Боромбаева А.Э. т.к он при рассмотрении дела в отношении моего подзащитного К.Абдрахманова по ст.104 УК КР грубо нарушил все нормы УПК , для не существует понятие состязательность, беспристрастность . Приговор вынес заведомо неправосудный т.к вторая и высшая инстанции судов отменили его приговор как незаконным и необоснованным. Сейчас работая следственным судьей так же продолжает нарушат нормы закона, все адвокаты недовольны его действием. Всех своих коллег призываю направлять незаконные его приговора которые я буду обобщать и направлять во все инстанции (аппарат президента, ВС КР, ДК при Совете судей, Совет судей). Т.к такие судьи не должны работать в судебной системе. Этот судья на вид кажется что он такой порядочный а на самом деле самый не справедливый, не порядочный который в каждом деле видит только материальную выгоду для себя. всегда занимает позицию обвинителя, ему бы работать не судьей вершит правосудие а обвинителем или же следователем. По его незаконному приговору мой подзащитный 1.8 года просидел под стражей. В настоящее время он вышел на свободу и не дождавшись и не веря судебной системе пока его оправдают. Т.е пошел на соглашение о признании вины лишь бы выйти на свободу и это считаю спасло судью от строгого наказания со стороны ДК . Вот таких судей нужно просто убирать чтобы судебную систему не позорили, ведь народ всегда не доволен решениями вот таких судей , которые чувствуют свою безнаказанность выносят не законные приговоры.
Асель
2019-10-21
Здравствуйте, когда начнется тестирование на карасуйский районный суд? Спасибо
Виктор
2019-10-20
Перезвоните мне пожалуйста по номеру. 8 (953) 160-88-92 Виктор.
2019-10-17
Антон
2019-10-13
Перезвоните мне пожалуйста 8 (495) 248-01-88 Антон.
Евгений
2019-10-12
Перезвоните мне пожалуйста по номеру. 8 (499) 322-46-85 Евгений.
Копирайт
2019-10-09
Здравствуйте, У меня к ВАМ вопрос – ПОЧЕМУ МОНИТОРИНГ КОМПЬЮТЕРНОГО ТЕСТИРОВАНИЯ претендентов на должность судей НЕ ОСУЩЕСТВЛЯЕТЕ. А ведь многие претенденты раньше не проходили (даже по два раза сдавали и не могли сдать), не смогли сдать тестирование, А сейчас они проходят каким то образом через тестирование. думаю необходимо присутствовать при сдаче теста
Получен ответ
Здравствуйте, мы осуществляем мониторинг компьютерного тестирования. Об этом можете прочитать в разделе "Совет по отбору судей"
Сторожилова Елена
2019-09-16
Дело касается судей Садырбеков УМ, Джумагулов АК, Умуркулов ТА - этим судьям уже сделаны дисциплинарные предупреждения. Но не выполняют свою работу, судьи вообще не знакомятся с материалами дела. Тоесть кто первый предложит взятку, тот и выиграет. В углловном деле решался вопрос о мере пресечения, данные судьи вынесли свое решение на основании заведомо ложного заявления адвоката Ха Григория, который является посредником в получении взятки. Адвокат в свою очередь не соблюдает кодекс этики, оскорбляет и клевещет на потерпевших, и договаривается с судом. Судьи полностью игнорировали материалы уголовного дела с видеозаписями и экспертизами.
Мамирова Айпери Канатбековна
2019-09-16
Здравствуйте, будьте добры, дайте контакты Тонского ПССИ
Насыр
2019-09-14
Здравствуйте. Когда в Джалал-Абад приедите? И в Джалал-Абаде есть координаторы? Надо в гор.суде про мониторить процессы. А председатель суда чувствует себя председателем вселенного суда.
Ажиев Марат Шермуканметович
2019-08-26
Здравствуйте!!!Почему Свердловский суд не снимает мой автомобиль с ареста ,они что на этом деньги делают???Примите меры уже не знаю к кому обращаться номер авто B3465V Мамбеталиев Данияр Анварович данные хозяина авто
1 | 2 | 3 > >>

О нас

Наша организация предоставляет юридическую консультацию, независимый мониторинг судебных процессов и проводит анализ правосудности судебных актов

Статистика

Всего материалов
Заданных вопросов
Полученных ответов
Отзывов на судей
4163
563
383
4562

Контакты

0 (312) 316447
koom.kg@gmail.com koomkg1@gmail.com
с 09-00 до 17-00
ул. Табышалиева 3, 1 этаж, (пересечение ул. Боконбаева и Манаса)

Как нас найти?