Наш опрос
 
2012-ЖЫЛЫ БИШКЕК ШААРЫНДАГЫ СОТ ТЕКШЕРУУЛОРУНУН МОНИТОРИНГИНИН НАТЫЙЖАЛАРЫ

 

Толук отчетту бул жерден кочуруп алсаныз болот

Мазмуну:

Кыскача мазмуну.......................................................................................................................................................................................................................................4

Сот тутумун көзөмөлдөө боюнча жарандык кеңеш .............................................................................................................................................................4

Сот текшерүүлөрүнүн жалпы мониторинги.............................................................................................................................................................................5

Отчет.........................................................................................................................................................................................................................................................6

КИРИШҮҮ ....................................................................................................................................................................................................................................................7

Сот тутумун реформалоо зарылдыгы .....................................................................................................................................................................................7

I.                   ЖАЛПЫ МОНИТОРИНГГЕ ТУШ БОЛГОН КЫРГЫЗСТАНДЫН СОТ ТУТУМУНУН ОБЬЕКТИЛЕРИН КАРАП ЧЫГУУ...................................9

II.                СОТ ТУТУМУН КӨЗӨМӨЛДӨӨ БОЮНЧА ЖАРАНДЫК КЕҢЕШТИН ИШМЕРДҮҮЛҮГҮНҮН НАТЫЙЖАЛАРЫ...............................................12

Айкын сот текшерүүлөрүнө жетишүү ....................................................................................................................................................................................14

Ачык сот текшерүүлөрүнө болгон укук .................................................................................................................................................................................15

III.              ЖАЛПЫ МОНИТОРИНГ БОЮНЧА ЖАЛПЫ СТАТИСТИКАЛЫК МААЛЫМАТТАР ..............................................................................................17

Сотторго болгон милдеттин рейтинги ................................................................................................................................................................................19

Ачык сот текшерүүлөрүнө болгон укук .................................................................................................................................................................................22

            Сот иштерин кароо графиги ...................................................................................................................................................................................................22

            Соттордун иш бөлмөсүндөгү отурум ....................................................................................................................................................................................24

            15  мүнөттөн көбүрөөк кечиккен процесстер .................................................................................................................................................................. 25

            Сот отурумунун ачылышы жана кайсы иш угулаары туурасында жарыялоо .......................................................................................................... 27

            Сот отурумунун башталышысыз ишти артка жылдыруу .................................................................................................................................................28

            Соттун курамын жарыялоо жана өз талапкерлигин алып коюу же жокко чыгаруу укугун түшүндүрүү ............................................................29

            Жактардын келиши туурасында доклад.............................................................................................................................................................................31

            Процесттин катышуучуларынын өздүгүн текшерүү ........................................................................................................................................................32
            Ишти кароону артка жылдыруу ........................................................................................................................................................................................... 33

Айкын сот текшерүүсүнө болгон укук .................................................................................................................................................................................36

            Иште катышкан жактардын өтүнүчү туурасында соттун суроосу...........................................................................................................................37

            Ишти маңызы боюнча кароонун башталышында тараптардын позициясын тактоо.......................................................................................38

            Ишти маңызы боюнча кароонун аякташын жана жарыш сөздүн башталышы    туурасында жарыялоо.................................................38

            Соттун кеңешме бөлмөсүнө кетүүсү тууралуу жарыялоо.........................................................................................................................................40

Сот отурумунун жүрүшүндөгү тартипти сактоо жана коопсуздук ..................................................................................................................... 42

            Тартипти жана дисциплинаны сактоо............................................................................................................................................................................42

            Эскертүүлөрдү жана айыптарды  колдонуу...............................................................................................................................................................43

Протокол жүргүзүү .......................................................................................................................................................................................................................44

IV.              КОРУТУНДУЛАР ЖАНА СУНУШТАР  .................................................................................................................................................46

Тиркемелер ..........................................................................................................................................................................................................................................49

Система Orphus

 


Система Orphus

 

добавлен 11.05.2012
просмотров 255

всего отзывов: 1353

Уважаемые посетители
Общественной Приемной (ОП) Гражданского совета по контролю судебной системы!


В целях формирования правового общества и справедливого судопроизводства наша организация предоставляет юридическую консультацию, независимый мониторинг судебных процессов и проводит анализ правосудности судебных актов. Мы информируем Вас о том, что Общественная приемная является некоммерческой организацией и все услуги предоставляются нашей организацией на бесплатной основе.


Уважаемые единомышленники!!!


Для обеспечения прозрачности в деятельности ОП и снятия вопросов о возможности оказания поддержки нашего движения "Кыргызстан - территория справедливого правосудия" информируем о следующем: Если Вы хотите поддержать начатую Гражданским советом по контролю судебной системы инициативу восстановления справедливого правосудия, Вы можете это сделать, внеся благотворительный взнос на данный расчетный счет:

Филиал «Берекет»
ОАО «Дос-Кредобанк»
р./счет 1210820003001312
Бик:121008

Последние комментарии
на сайте koom.kg