Отзывы на судей (Женишбек уулу Жолдошбек (председатель) )

Ваше ФИО:

Ваш e-mail:

Ваш отзыв:

Загрузить документ
(доказательство / факты)
 
(только в формате .doc, .docx, pdf, .rtf)
макс.размер 2 мб
Загрузить фото
(доказательство / факты)
 
(только в формате .jpeg, .gif, png)
макс.размер 2 мб
Выберите треугольник:
 
 

 

Адвокат-кенешчи добавлен 02.05.2017
Урматтуу Ж.у.Ж Сиздин 09-январь 2017-жылдагы №15 Окумунуз мыйзамсыз кабыл алынганын билдирем. Бул окумду окуп чыксам, соттолуучу КР КЖКнын 167-бер. 2-б.1-3-пп. 3-б.2-п. менен айыпталыптыр. Ишти кароодо жабырлануучу кылмыш ишти кыскартып берууну сураптыр, арызын адвокат сотко бериптир. Бул кылмыш КЖКнын 11-бер. корсотулгондой анча оор эмес кылмыш болуп саналат. Ал эми КЖКнын 66-бер. ылайык анча оор эмес кылмыш жасаган адам, эгер ал жабыр тартуучу менен элдешсе жана келтирилген зыянды жайгарса кылмыш-жаза жоопкерчилигинен бошотулат (мурда бошотулушу мумкун болчу).Биринчиден соттолуучунун мурдагы шарттуу соттоосу болгон куну дагы, ал бул кылмышы учун жоопкерчиликтен бошотулушу керек болчу. Экинчиден КРнын КЖКнын 64-бер. негизинде мурдагы шарттуу соттоо жокко чыгарылып, 60-бер. менен окумдордун жыйындысы боюнча жаза чектелгенде кайрадан шарттуу жаза колдонулбайт, кайрадан шарттуу соттоо 78-бер. менен жашы жетпегендерге гана колдонулушу мумкун. Учунчудон Сиз соттолуучуну 167-бер.3-б. 2-п. менен 3 жылга эркинен ажыратып, 60-бер. негизинде мурдагы окум боюнча белгиленген жаза, жаны жазага жарым-жартылай кошулуп, биротоло 3 жыл 6 ай эркиндигинен ажыратылсын, -дегенсиз. Ал эми окумдо анын мурдагы окум боюнча отолбогон жазасы 2 ай 09 кун деп корсотулгон. Демек мурдагы окум боюнча отолбогон жазасын толугу менен кошкон куну дагы 3 жыл 2 ай 9 кун болмок. Бул окумго карата прокурор Т.М. даттанбаганын, сот менен прокурор суйлошуп, анан мындай жыйынтыкка келген деп баардык окуган юрист ойлойт. Мындай катачылыктар кайталанбасын, ийгилик. Окумду КР ЖПК 319-бер. ылайык толук жаз!

всего отзывов: 1361

Уважаемые посетители
Общественной Приемной (ОП) Гражданского совета по контролю судебной системы!


В целях формирования правового общества и справедливого судопроизводства наша организация предоставляет юридическую консультацию, независимый мониторинг судебных процессов и проводит анализ правосудности судебных актов. Мы информируем Вас о том, что Общественная приемная является некоммерческой организацией и все услуги предоставляются нашей организацией на бесплатной основе.


Уважаемые единомышленники!!!


Для обеспечения прозрачности в деятельности ОП и снятия вопросов о возможности оказания поддержки нашего движения "Кыргызстан - территория справедливого правосудия" информируем о следующем: Если Вы хотите поддержать начатую Гражданским советом по контролю судебной системы инициативу восстановления справедливого правосудия, Вы можете это сделать, внеся благотворительный взнос на данный расчетный счет:

Филиал «Берекет»
ОАО «Дос-Кредобанк»
р./счет 1210820003001312
Бик:121008

Последние комментарии
на сайте koom.kg