Третий срыв из-за прокурора – будет ли ему вынесено замечание…

Токбаева Айнаш Абдымановна

Форма добавления отзыва на судью

в формате .doc, .xls, .pdf
в формате .jpeg, .gif, .png

 

 

Последние отзывы

koom.kg
2020-06-10
22 мая 2020 г. Дисциплинарная комиссия привлекла судью Токбаеву А. А. к дисциплинарной ответственности в виде предупреждения. Ссылка на статью: koom.kg/index.php?act=material&id=5207
Кожомбердиев Алтынбек Туманбаевич
2018-07-26
Чыныгы лидер айым, учурдагы Курманжан Датка
Самарбек Абдраев
2018-02-28
Токбаева к?й?? баласын сот кылам дейби? 5-март Кыргыз Республикасында кош майрам бири кыргыз элинин улуттук баш кийими болгон “калпак к?н?” болсо, экинчиси Сот системасынын кызматкерлеринин к?н?. Эми с?зд? ары-бери калчабай ток этээр жерине ?т?л?к. Сот системасынын кызматкерлеринин к?н?нд? бул тармактын башатында турган жогорку баскычтагы кадрларына токтоло кетелик. Анткени, мындай майрам к?нд?р? жалпыбызга маалым болгондой эле профсоюз уюмунун Ардак грамотасынан тартып, мамлекеттик жогорку сыйлыктарды баякы эле жетекчиликтери алат да, катардагы кызматкерлер унутта калып кетет эмеспи. Жетекчилик дегеним, ?тк?н жылдын экинчи жарымында Жогорку соттун аппарат жетекчиси болуп Марат Осмоналиев дайындалган эле. Бул адам ?з? Жогорку сотто судья болуп иштеп ж?р?п, кийин 2011-жылдары кызматтан бошотулган судьялардын бири экени маалым. Кийин сот реформасынын алкагында ?тк?н конкурсттук тандоолорго бир канча ирээт катышып, Жогорку соттун судьялыгына кайта барайын деген ?м?т менен сынактан ?т?п, эки ирээт Президент тарабынан канааттандырылбай калган эле. Ага боору ачыдыбы же мурунку кесиптешин аядыбы, Айнаш Токбаева ?з?н?н аппаратына жетекчи кылып алды. Сот тармагындагы кадр саясатына Токбаева жеке кийлигишип, ал гана эмес, ?з?н?н к?й?? баласын ?тк?н жылы жогорку соттун алдындагы Сот адилеттигинин жогорку мектебине ?тк?з?п, окутуп б?т?рд?. Эми кечээ жакында Судьяларды тандоо ке?ешинин расмий сайтында ошол к?й?? баласы Бекенов Турат Бишкек шаардык сотунун судьялыгына талапкерлердин тизмесинде ж?р?т. Бул эмне дегендик? Же Айнаш айымга кол тийбестик артыкчылыктар жеке ?й-б?л?л?к кызыкчылыктар ?ч?н берилгенби деген ой келет экен. “шамаал болбосо ч?пт?н башы кайдан кыймылдайт” демекчи, эл арасында ж?н жеринен с?з чыкпайт. Т?райымдын баласынын ?к?л атасы же тактап айтканда кудасы Ош облустук сотунун т?рагасы экенин к?пч?л?к билет. Деги ?ч жыл аралыгында болгон канатын Токбаева каякка чейин жайып, кимдерди калкалап келатканы жашыруун болбой калды к?р?н?т. “Кылмыш иш кырк жылда билинет” дегендей айтор Айнаш айымдын артында мындан сырткары кандай сырлар катылды болду экен?
Самарбек Абдраев
2018-02-28
Токбаеванын тобокелдигиби же аша чапканыбы? Кыргызда “оорууну жашырса ?л?м ашкере” демекчи акыркы к?нд?р? чо? талкуу жараткан коррупцияга каршы к?р?ш?? маселеси боюнча Сот тутумунун дарегине айтылып жаткан сын пикирлердин ачуу чындыктарына токтолуп кетпесек болбойт. Бул тармактын башатында турган Жогорку сот мамлекеттин ичиндеги ?з?нч? мамлекет эле болуп тим болбостон, б?г?нк? к?нд? б?т?нд?й сот тутумунун абройуна шек келтирген мекемеге айланганы жашыруун эмес. Б?г?нк? к?нд?г? бийликтин бул бутагындагы мыйзамсыз терс к?р?н?шт?р?н? к?з жумуп койсок, кайдагы акыйкаттуулук, кайдагы мыйзамдуулук. Жакынкы мезгилде эле болуп ?тк?н коргоо ке?ешинде ажобуз айткандай “эл сотторго акыйкаттуулук издеп келет!”, анан ошол акыйкаттуулуктун башында турган Жогорку соттун т?райымы б?т?нд?й системага эмес ?з?н?н аппаратындагы кемчиликтерди ж?нг? сала албай келгени анын алсыздыгыбы же, кайдыгерлигиби? деген суроо жаралат. “Чу” дегенде эле алыска кетпей т?райымдын ар бир кадамын коштоп ж?рг?н ке?ешчиси Акыев Каныбек деген жигиттен баштасак. Ал жигит т?райымдын кол тийбестигине жамынабы, же ошол эле Жогорку соттун судьясы болуп иштеген атасына таянабы, айтор б?т?нд?й эле сот бийлигин ?з? каалагандай калчайт дешет. Ал тургай бул эргулдун кылык-жоруктары тууралуу судьялар ?з?л?р? “крик души” кылып ат башындай армандарын массалык маалымат каражаттарына чейин жазып чыгышты эле. Ал боюнча бир чечкинд?? кадамдар жасалып т?райым тарабынан Акыевге карата чара к?р?лм?к т?г?л, ага мамлекеттик автоунааны мингизип, бардык маселеге, жада калса соттук аткаруучулардын ишине чейин кийлигиштирип тайра?датып койгондой. Бул боюнча же кесиптештери ачык айталбай келишет. “Айткандын оозу жаман, ыйлагандын к?з? жаман” болуп, бардык нерсени жаап жашырып отурсак “коррупция”, “тууганчылык” деген нерселерден качан арылабыз?. Мамлекеттин казынасы э?шерилип, карызга белчесинен малынып турган кыйын кезе?де ке?ешчисинен кем калбай Токбаева Жогорку сотко т?райым болуп шайланганына ?ч жыл ?т? элек жатып 3 автомашинаны (Тойота, Range Rover, Lexus 570 ) алмаштырганын коомчулук сынга албай койгон жок. Бири экинчисинен кем калбаган жогорку класстагы джип автоунааларын алдырып мингени, мамлекетке ашыкча чыгым келтиргенин аригинелеп турат. Мындан сырткары, бир жыл ичинде бир катар чет мамлекеттерге жан сакчыларынын коштоосунда барган иш-сапарлары салык т?л?г?н ар бир жарандын ч?нт?г?н?н каржыланып жатканына ким сарэсеп салып к?рд? дейси?ер. Ошол иш сапарлардын, тажрыйба алмашуулардын жыйынтыгында к?зг? к?р?н?рл?к, с?зг? алынарлык кыпындай да бир ?зг?р??л?р болгону байкалган жок. Тек гана фотоотчеттор менен гана анча-мынча элдин эсинде калды десек болот. Ал эми Айнаш айымдын иш б?лм?с?н?н ичинде келини Гулсаранын кымбат баалуу шейшептерди сатып, соода-сатык кылып тарыхый имаратты Ош базарга айландырганы тууралуу ?тк?н жылы гезит беттерине жарыяланып, социалдык тармактарда кызуу талкуу жаратты эле. Айнаш эжекебиз ?лк?н?н облустарын кыдырып, барган жеринде “Элдин сот тутумуна болгон ишенимин кайтаруу керек” деп ак эткен так этип какшап жаткан сайын “Уялбагандан ?з?? уял” деген кеп эси?е келет экен. Антип айтуунун т?рк?н? Токбаеванын уулу Жусупов Эрлан улуттук коопсуздук комитетинде иштесе, адвокат иниси Абдыманов Жалил судьялардын эшигин тээп кирип чалчандаса, кээ бири Токтогулдукмун деп т?б?л?р?н к?кк? тийгизип, муштумдарын тумшукка мээлеп атышса анан ж?н?к?й эл кимге ишенет. ?лк? башчыбыз кечээ жакында баса белгилеп ?тк?нд?й “Бир карын майды бир кумалак чиритет” болуп, сот системасындагы Акыев ??д?? обу жок эркелерден арылмайынча , б?т?нд?й кыргыз элинин эмес чакан бир жамааттын ишенимин кайтаруу кыйын экени талашсыз. Сот реформасы деп зар какшаган элдин м?д??с? орундалбай жатканынын чындыгы бар. Сот реформасы – имараттарды куруп, капиталдык ремонтторду жасап, тийишт?? эмерек, жабдыктар менен камсыз кылуу менен гана ишке ашпайт экенин Айнаш Абдымановна айрым ЖМКларга интервью бергенде эске алуусуна кулак кагыш катары айта кетет элек. Албетте, сот реформасы боюнча айтып отурса с?з т?г?нг?с , ал эми жогоруда айтылган сын пикирлер боюнча туура тыянак чыгарылып, кемчиликтер жоюларына ?м?т кылып туралы. Созумдун акырында Токтогулдук торайымга Толубайдай сынчы - эл турарын баса белгилеп, жогоруда жазганым кезегинде сот тармагында коп жыл эмгектенип учурда ардагер болсом да, бул тармакка куйуп жатканыман анча-мынчалар айталбаган сын-пикиримди жаздым. Учурда ардагер, юрист жана жазуучу - Самарбек Абдыраев
Омуралиева Венера Омуралиевна
2017-11-29
Бог вам судья,когда оставляете и решаете судью простых граждан. Где ваша справедливость?! Только взятки умеете брать. Балдарынар корот,кудай жазалайт силерди. 0778708686 отвечу за каждое слово
Осман Каракаш
2016-04-13
Я работал в разных странах в качестве журналиста. В последние годы я работал в Кыргызско-Турецкого университета Манас. Я работал в КТУ Манас 8 лет в качестве преподавателя. Я жил в Бишкеке с моей семьей. В мае 2013 года у меня были проблемы с сердцем из-за давления и дискриминации. У меня не было медицинской страховки, когда я работал в Манасе. Чем я должен был поехать в Турцию на срочное лечение. Даже Тхет не давал меня дней для больницы и не оплатил за транспортировку. Я получил свой ежегодный отпуск и приехал в Турцию. Во-первых сделали ангиографию, чем операции на открытом сердце. Университет отменил мой контракт, когда я был в Турции и плохо в моей постели. не Был не любой обоснование отменить мой контракт. Я очень удачном и мировой опыт и завоевали международные награды о журналистике. Кроме того, я работал в университете Манас больше, чем другие люди. Чем я обратились к районным судом Первомайского. Этот результат был суд; вернуться на работу и университет должен платить мои зарплаты во время суда .. Менеджеры Манасе не приглашали меня на работу и они обратились в Бишкекский городской суд. После того, как один год, что результат был суд в результате первого суда. Университет Манас не удовлетворила о том, что результат также и они обратились в Верховный суд. Университет Манас не имеет никаких прав в соответствии с законами, чтобы выиграть это дело. Они сломали много пункт законов. Но Верховный суд решил, что университет Манасе прав! и других судах результаты являются ложными! Это невероятно! Чем я узнал что-то произошло за этот результат. Я считаю, что вы можете понять, что я имею в виду. У меня нет никаких доказательств доказательства о том, что произошло на самом деле. Но мои доказательства реальности и суды документы. Реальность такова; что они сделали со мной, что есть закон и тем, что решение Верховного суда. Пожалуйста, изучить ситуацию в соответствии с законом и помочь получить мое право. С уважением Осман Каракаш

О нас

Статистика

Всего материалов
Заданных вопросов
Полученных ответов
Отзывов на судей
5094
655
384
5519

Контакты

0 (312) 31-64-47
koomkg1@gmail.com
с 09-00 до 17-00
ул. Табышалиева 3, 1 этаж, (пересечение ул. Боконбаева и Манаса)

Как нас найти?