Интернет-приемная

Форма для добавления вашего вопроса

 

 

Всего задано вопросов: 512  
Всего получено ответов: 379

Последние вопросы

Мирба
2012-02-29
Здразствуйте! мне интересно у нас на сегодняшний имеется комментарий к Трудовому кодексу?
Получен ответ
Здравствуйте. Ко всем кодексам КР имеется комментарии. Вы можете обратиться в toktom.kg.
Раушан Кочконова
2012-02-27
Можете дать достоверную информацию о бюджете на 2012 год
Получен ответ
Здравствуйте. Вы можете получит полную информацию о бюджете 2012 года в базе данных законопроектов Жогорку Кенеша Кыргызской Республики http://www.kenesh.kg/lawprojects/lps.aspx?view=projectinfo&id=124686
Шадыканов Нармат
2012-02-27
Совету по отбору судей Кыргызской Республики Гражданскому совету по контролю над судебной системой От Шадыканова Нармата Батыралиевича Узгенский район с. Ири-суу, уч. Жийде тел. О-779-99-28-23 Сотто адилетт??л?к жок. ?зг?н районунун соту Султанов К.К. доомат Сот акча берген адамдын с?з?н тактап, «акты – кара, караны – ак» деп, акыйкаттык, адилетт??л?к деген ураандарды унутуп, негизги милдетин аткарбай, соодагерге айланып, «пулу? болсо кулу?мун» деп, кыргыздын ыйык белгилерин сарт чапанына тагып алып, «заманыма жараша жашап жатам» дегенсип к?з? к?рб?й, кулагы укпай калган кез. Артымдан келип арматура менен акырегимди сындыра чаап, эсим ооп жыгылып т?шк?нд?, сабап кирип, денемди чапкылап, бетимди, башымды тепкилеп кеткен Караев Жолдошбек Шарабидиновичти ?зг?н районунун соту Султанов К.К. актап жиберди. Караевдин апасы баласына кошумча болуп таяк менен сабаса да, мени ?лтуртп?й баласын жетелеп кеткен ?ч?н ага доомат койгон жокмун. Бул окуянын манызы. Ошол себептен, мен оор жаракат алган адам катары, милиция, соттко кайрылып адилетт??л?кту талап кылып жатам.. Ага чейин, адаттагыдай эле, ?зг?нд?он жердештеримди машинама салып, Ийри-суунун борборуна т?ш?р?п, тууганым Бармакулов Кадырбектин машинасын к?р?п, учурашканы барсам, артында мас Караев Ж. отуруптур. Караев Ж. ошол борбодо жашайт. Борбордо арак саткан «камоктор» к?п. Тууганыма кол берип к?р?ш?п, Караевди к?рг?м, салам бергим да келген жок. Караев Ж. жезделерине кол к?т?р?п, аларды сабап, бейбаштыгы менен айылда белгил??. Жезделеринин бири менин бир тууган иним Бактыбай. Ошого байланыштуу Караевди мен адам касиеттерине ээ эмес деп, аны сыйлабайм, салам бербейм дайыма. Караевге салам бербей койсом, ызаланып, ар кандай с?зд?рд? айтып, мушташам деп чыкты. Жакалашып кеттик. Барманкулов Кадырбек ажыратып койду. Бир нече убакыттан кийин Барманкулов ?й?н? ж?н?д?. Караев Ж. масс бойдон ошол жерде тегеренип ж?рд?. Мен кетейин деп, машинамды карай басып кетип жатсам, артымдан арматура менен акырегиме уруп, жыга чаап, союл менен апасы сабап, денеме башыма тепкилеп, Караев Ж. апасы эк?? ?йл?р?н? ж?н?шт?, каадаланып, намыстарын коргогон адамдардай болуп. “Заключение судмед эксперта № 1632” деген документен аябай сабаганы даана к?р?н?п турат. Анын бардыгын милиция, сот окугусу да жок. Бир гана аларга бурмалоого ы?гайлуу “менее тяжкий вред здоровью” деген жазууну кана окуйт, башкасын эске алгысы келбейт. Денеде таза, урулбаган орун жок экенин карагысы да келбейт. Милиция, сотко кайрылып, Караев Ж. денеме зака кетирген ?ч?н, ?з?м ?ч?нч? группадагы инвалид болсом, алты баланын атасы болсом, закон ченеминде ал оор айыпка тартылсын, камака алынсын деген талапты койдум. Ош областык ооруканасында мага хирургтар операция жасап, сынган акырегимди темир менен байлап, дарылап жаткан кезде, Караев Ж. милиция, сотту сатып алатурган жолго т?шт?. К?ч?д? эркин басып, милиция тараптан кармалбай, камака алынбай, суралбай, жоопко тартылбай журд?. Милиция, сот акчага кызыгып, ишти чоюп, «фальсификация», бурмалоо, «клевета», «лжесвидетельство» деген ыкмаларды пайдаланып жатканы ачык эле к?р?н?п турду. Жада калса, милиция ортомчу болуп Караев Ж. менен элдешкиле дегенге чейин барды. Эжем менин укугумду коргоп, талабымды талашып, милиция, прокуратура, сотко бирге ж?г?р?п ж?рг?нд? к?р?п, Караев Ж. сотту, милицияны сатып алам деп ачык эле мени кекете баштады. Апасы Карамат менин аялым менен жулмалашканга чейин барды. Инсульт болуп ооруканага т?шк?н атасын мени урду деп, бир том жалган кагаздарды милиционер Эрматов топтой баштады. Бул томду жогорку сот «ишке кошолубу же жокпу» дегенде Караевдин адвокаты Истанбеков А.«ишке тиркелбесин» деп, айласын таппай калгандан кийин сотко жооп берди. Аныктап айтканда, адвокаты Истанбеков А баш болуп, милициясы Эрматов т?ш болуп, бир том жалган кагаз топтогон, алган акчаларын акташ ?ч?н. ?зг?нд?н соту да четте калган жок, «фальсификация» жолунан. Апасын коргоо максатында, «апа? эк??? урду?ар беле» деген суроого, милиция, адвокаты машыктырган Караев Ж. коркуп кетип «мен эле ургамын» деп мойнуна алып жиберген. Сот аны укмаксанга салып, Караев Ж. «к?н??с?н мойнуна албайт» деп балтайтып ?к?м?н? жазып салган. Акчаны алган себептеп, соттун максаты Караевди акташ керек деген ыкма менен карасак, соттун ?к?м?н окусак, ошого дал келет: 1) Мас Караевди соо кылып, залака тарткан Шадыканов Нарматты масс кылат. 2) Караев Ж. жезделерин уруп, адам касиетке ээ эмес десем, Караев Ж. кудасын урмак беле деп сот ?к?м?н? жазат, актоо максатында. Караевди «бир топ эле кич??» менден деп, дагы бир кыргыздын ыйык касиетине ээ кылып, улууларды сыйлайт дегенсип, жезделерин, кудаларын урбайт деп, аксиома катары далилдеп жатат. 3) Караевдин бейбаштыгын «эл билсе да, сельсовет билбейт» десек, «жашаган (сельсоветтен) жеринен жакшы м?н?зд?м?л?р?н эске алат да, сот анын к?н?с? далилденбестигинен актоо жатат деп сот эсептейт» деп ?к?м?н? жазып салат. 4) «Лжесвидетели», жалган к?б?л?р пайдаланылат: Чолпонбаева А., Айтбаева Бермет, Абдираимова Уулбу. Булар Караевдин апасынын си?дилери, келиндери. 5) Соттун ?к?м? соттун отурумунда айтылбайт, бир нече убактан кийин гана зорго сурап атып билип алдык. Бул убакта соода ж?р?п жатты деп эсептесек болот, Караев Ж. менен судья Султанов К.К. ортосунда, адвокаты Истанбеков А менен судья Султанов К.К. ортосунда. ?зг?н районунун соту Султанов К.К., ?з кызыкчылыгына, акча алыш ?ч?н, кызматын падаланып, бир жаактуу ?к?м чыгарган ?ч?н жоопко тартылсын, жумуштан сот катары бошотулсун, экинчи жолу эч качан сот болбостугуп талап кылам. Адилетт??л?к, акыйкаттык деген барбы? Же соттун акыйкаттыгы ж?н?к?й эле ураан бы? Соттордун жеке кызыкчылыгын коргоо максатында, алар эч кимге баш ийбей, бийликтин бир бутагы катары «?з?м билем ?т?г?мд? т?рг? илем» деген максатта жашаган адамдар ?ч?н майлуу токоч бу? Р.S. Ош областтык жазык иштери жана административтик укук бузуулар, жана Жогорку Сот тарабынан Караев Жолдошбек Шарабидиновичтин к?н?с? далилденген. Жазасы же?илдетилип калган. Ага себеп болуп бир нече том башаламандык, жалган кагаздар толтурулган деп эсептесек туура эле болот. Милиция, сот тарабынан “фальсификация” деген ыкма ке?ири колдонулган. Тиркелген документер: 1.Соттордун ?к?мд?р?: ?зг?н, Ош, Жогорку Соттуку. 2. Заключение судмед эксперта № 1632. Урматоо менен Шадыканов Н.Б.
Получен ответ
Саламатсызбы, сиздин ишиниз кагаз турундо кабыл алынды.
Фатима Эркенова
2012-02-26
Вот читаю отзывы про судей и думаю, проблема мздоимства в судебной системе ведь гложет не только наше государство. Не только судьи, все берут взятки, начиная с роддомов, садиков, школ, поликлинник и т.д. А кто в этом виноват? На мой взгяд, в-первую очередь, тот, кто сам предлагает взятку и пошла цепная реакция вдоль и поперек. А что остается делать человеку с низкой заработной платой? Только брать. Понравилось, а потом можно и вымогать. И все входит в привычку и даже в некий должный процесс. Экономику поднимать надо,инвесторов привлекать и т.п., а затем повышать эту замую низкую заработную плату всем, ужесточать ответственность за взятку (дача, получение), а борьбу с коррупцией начинать с верхов.Эта схема не новшество, об этом знает каждый из нас, но только она бездейственна и наверное безнадержная, к сожалению.
Получен ответ
.
Кочкорова Б.
2012-02-26
Уважаемые наблюдатели! Убедительная просьба поприсутсвуйте пожалуйста на судебном заседании 27февраля 2012 г. 16.30 ч. в Октябрьском районном суде г.Бишкек -предщ-ая Эрмаматова С.(по иску Кулбаевой А.А. к Кочкоровой Б). По двум прошедшим судебным заседаниям видно, что судебное разбирательство ведется в одностороннем порядке, поспешно, с необоснованным отклонением ходатайств и т.д. Сторона ответчиков итак собираемся написать на нее жалобу в Совет судей, но участие наблюдателя может ей напонить о существовании ГПК и соблюдению его норм. Заранее спасибо.
Получен ответ
Здравствуйте. Вы уже записаны на мониторинг. На ваше судебное заседание будет направлен независимый наблюдатель.
Адвокат Заффаров Курстанбек Аскарбекович. Анониму адвокату или не адвокату - сплетнику.
2012-02-26
Этот твой список не далет чести адвокатам. Что значить (не все). Остальные в чулках заначки. Ты что-ли видел эти заначки. Или заглядывал в чулки судей? Очень сомневаюсь! Кто заглянул в чулки судей, так не ноют. Не позорь адвокатов. Да есть беспредельщики судьи, но всех под одну дудку нельзя. Потом, ты даже фамилии их правильно не пишешь. Значить плохо их знаешь. Или вообще не знаешь. Уважаемые KOOM.KG, я считаю, что это прямое злоупотребление вашим сайтом. Судьи тоже такие же люди как и все. Есть достойные есть всякие. Этот сайт не для разведения сплетни. Так ведь? Предлагаю не публиковать анонимных писателей. Давайте конструктивно обсуждать достойинство и недостатки судебной и правоохранной системы Кыргызстана.
Получен ответ
.
Адвокат
2012-02-24
Прошу прощения, но, к сожалению, не могу представиться. Вот список судей -коррупционеров, взяточников-по крупному, с которыми я сталкивался: Оморова М. Бранчаева С.,Курманова Г. (Лен.суд), Молдобаев А.,Сатарова А.(Перв.суд), Саргалдакова Г., Байзуллаева Ж., Базаралиева А., Сыдыков А. (Лен.суд), Осмонов А., Балкыбекова Д., Сабитова Ж., Оморова Г.-младшая, Эркебаева Г. (Окт.суд), Давлетбаева М., Жакупов М., Дуйшенбекова Г.,Борончиева Г., Мулукбаева Д., Воронцова И.- (БГС), Есеналиева Г. (межрай), Осмонкулов М., Кудайбергенов А., Апаитова К., Абакирова П.,Ажибраимова Г.(Верх), Мусабекова Ч. (экс-судья Конст.суда). Берут с одного дела минимум 3000-5000 тысяч долларов и выше (все), ездят на крутых машинах (не все), обедают в шикарных ресторанах (не все), одеваются исключительно в Плазе и др.бутиках (не все), живут в элитках (не все), а кто не относится к категории "не все" прячут свои заначки в чулках, до следующего назначения. Вот такие вот у нас судьи, да наверно все они такие, где взять других-честных, порядочных, шивущих только на з.п?
Получен ответ
.
Умаpoв.(................)
2012-02-24
Здpавcтвуйте!у меня еcт дokyментиpoваний дokазателcтвo наpyшения заkoна co cтоpоны cудьи пpи вынеcении oпpeделения Мы можем надеетcя на ваше пoмoщ на 100/%
Получен ответ
Здравствуйте. Вы можете принести в общественную приемную ваши документы. Ваша жалоба в обязательном порядке будет рассмотрена.
атабеков
2012-02-24
менин сиздерге кайрылгам бирок сиздер озунор учун же буролордун кызыкчылыгы учун иштеп жаткандайсынар,эмне учун дегенде мен алып барган иш кагаздарды ксереден чыгарып алып калгандан башка конул болгон жоксунар Бишкекке барып келген кайран жол кире.Мадимаров А К меники сеникиндей эле иш эгер окуп калсан чал 0771326177
Получен ответ
Урматтуу Нурмат саламатсынарбы! Сиз биздин коомдук кабылдамага 9 февралда кайрылыпсынар, азыр сиздин ишиниз экспертизадан отуп, арызыныз Соттор кенешине жонотулот, сайтка илинет жана чечим чыгарган соттун аты айтылып, соттордун рейтингине таасирин тийгизет. Эгер бизди озубуздун кызыкчылыгыбыз учун иштеп жатасынар десенер, биздин кызыкчылык эмнеде? Акча алып жатабызбы? Акча тологондор болсо кайрылгыла: кимге, качан жана канча бердинер эле? Биздин коомдук кабылдама сот системасында кандай койгойлор бар экен, аны кандай чечсек болот, жана соттор кандай чечим чыгарып атканын иликтеп, ал жагдайлар жонундо айтып, коомдук пикир тузуу аркылуу ондойлук деген ой бар.
Не.xoтел.пpедcтавитcя
2012-02-23
Здpaвcтвуйте мoжно ли oтkpыт пpeдcтавителcтво в южныx pегионаx cтpаны ващего обшеcтва y наc очен нyждаютcя люди поcтpадавшие от пpоизвола cyдьей и не зна
Получен ответ
Мы готовы содействовать созданию таких приемных, это должна быть воля самих правозащитников или активистов, которые будут мониторить и отслеживать принятые решения. Если есть желающие пишите, можем создать сеть активистов и правозащитников по улучшению практики судопроизводства. Наш адрес: koom.kg@gmail.com При этом Вы должны знать что это ответственность, Вы должны быть приверженцем этой идеи, она требует много сил и времени.
Не.xoтел.назват.cебя.
2012-02-23
Здpавcтвуйте я xoтел cпpocит бyдyтли вoзмoжнocт oтkpыт ваше пpедcтавителcтво в южныx pегионаx cтpаны кoтоpый мoг бы зашишал интеpеcы гpаждАн kотоpые поcтpад
Получен ответ
.
Умарбаев Мухаммед юлдашевич
2012-02-23
Здраствуите меня завут Мухаммед рад у меня есть проблема с судами хотел вас попрасить могли бы вы направить наблюдателей на процесс который состоится 09 03 2012 в 13 30 в октябрьском суде у судьй Балкыбековой есть ощущение что она примет не законное решение т.к. есть довление продавить в пользу исцов. моя правда на все сто . заранее спосибо.
Получен ответ
Мухаммед здравствуйте. Придите к нам в офис по адресу Проспект Манаса 16, 102 кабинет (пересекает Москоская). Это рядом с 13 школой, но она смотрит на Московскую, а мы на проспект Манаса (бывшая Белинская). В крайнем случае можете позвонить по телефону (0312)316232 и оставить заявку по телефону. Нам нужна информация по какому делу будет слушание. Ф.И.О. истца или ответчика.
Kаkеев.И.C.
2012-02-22
Я.из.южнoй.pегиoнoв.я.xoтел.oбpатитcя.пo.телефoнy.этoт.вашнoмеp.316232 являетcя дoмашним тел пo этoмy.ocтавте.пожалyйcта.нoмеp.koмпании.мегаkoм.
Получен ответ
Здравствуйте. Пожалуйста, оставьте свой e-mail. Мы Вам вышлем номер сотового телефона юриста общественной приемной на вашу почту. Мобильный телефон координатора: (0772)620484 Рита Если координатор не отвечает или сбрасывает, значит она на совещании, перезвоните позже.
Kаkеев.И.C.
2012-02-22
Здpавcтвyйте мoй вoпpoc :kаk я пpинял нacледcтвo oтца пpoшлo 30.лет koгда я пpинималнаcледcтвo дала.coглacие.пocле.eтoгo.я.oфopмил.дoм.на.cебя.cпycтя.30.лет.cеcтpа.пoдалo.в.cyд cyдя yдoвлетвopил заявление cеcтpы.coглаcнo.ГПK.KP.cт.216.челoвеk.yзнавший.o.наpyшений.cвoиx.пpав дoлжнo.oбpатитcя в.cyд.в.течении.3.x.лет не.cмoтpя.на.наш.xoдатайcтвo.и.на.cpok.30.лет.cyдя вынеcлo oпpеделение.в пoлзy.cеcтpы.koмy.мне.жалoватcя.дайте.coвет.пoжалyйcта.
Получен ответ
По вопросам наследства дело не имеет срока давности, поэтому всегда нужно заручатся письменным отказом от наследства.
Kадмилoв
2012-02-21
Здpавcтвyйте.!вам.желаю.ycпеxoв..и.yдачи.вашей.нелегkoй.pабoте....Я.xoтел.oбpатитcя.k адвokатy ЮЛИЯ БOГДАНOВА пo вашим cлoвам еcли y челoвеkа вcё в %
Атымды атагым келбейт
2012-02-19
Мындан 8 жыл башта кылмыш кылган адам азыр СНБда иштеп журот. Ал адам иштей алабы
Получен ответ
Саламатсызбы. Эгерде ал соттолбосо же соттун чечими боюнча акталса ал УКМКда иштей алат. Эгерде ал соттолбой сиздин колунузда ал тараптан кылган кылмыш боюнча далилдер бар болсо, сиз бул маселе боюнча УКМК башчысына же Антикоррупциялык кызматка кайрылсаныз болот.
Куликеева Махабат Мыктыбековна.
2012-02-18
Саламатсыздарбы!Мындан 5ай мурун Сокулук районунун больницасынан врачтардын куноосу менен тороттон эжем каза болду.Биз алардын устунон арыз жазып Ленинский РОВДга откордук.Бирок ушул убакытка чейин бир да жыйынтык чыккан жок.Биз эми эмне кылсак болот?
Получен ответ
Саламатсызбы. Бул иш боюнча сиз прокуратурага РОВДнин кызматкерлеринин аракеттерине карата арыз менен кайрылсаныз болот.
Мадимаров А.К.
2012-02-18
Саламатсыздарбы. Менин эжем менен жездемдин 1983 жылы Баткен райондук исполкомунун, Самаркандек сельсоветинин,Баткен райондук архитектурасынын бардык чечимдеринин негизинде курулган уй жайларынын бардыгын 2003 жылдан бери Баткен областтык жана райондук сотторунун рейдерлик ар турдуу ыкмаларынын негизинде башка бироого алып берип коюшкан. Бизде бардык Советтер Союзунун учурундагы жана акыркы мезгилдеги кыймылсыз мулкту каттоо боюнча катталган документтерибиз болсо дагы аларды жокко чыгарышып башка бироого берип коюшкан. Азыркы кунго чейин 80 жолу бардык инстанцияларда соттук териштируулор болуп азыркы кунго чейин толук чечилген жок. Ар ай сайын Ошто, Бишкекте соттук териштируулорго бара берип тажап да буттук. Сиздерден жардам болсо ушул ишти толугураак тушундуруп беруу учун Бишкекке да барат элек.
Получен ответ
Саламатсызбы? Мумкунчулук болсо биз документтеринизди корсок жакшы болот эле.Бишкекке келсениз биздин коомдук кабылдамада юристтер бар консультация алып кандай иш аракет жасаганынызды билсениз болот.Биздин дарек Бишкек ш. Манас пр. №16 каб.102 тел. 316232
Богданова Юлия
2012-02-16
Я являюсь адвокатом, и по профессиональным делам очень часто бываю в судах г.Бишкек и Чуйской области. В связи с этим, когда я читаю огульные обвинения всех судей во взяточничестве, просто возмущаюсь. Очень прошу тех граждан, которые помещают подобные обвинения - в первую очередь, указывать свои подлинные имя-фамилию, затем статус по делу, и говорите пожалуйста о конкретных фактах, когда с вас кто-либо что-либо вымогал... А ваши фразы - о том, что все они все коррумпированы, как минимум не соответствует действительности. Сколько раз было в моей практике, когда мои клиенты выигрывали дело по тем основаниям, что на их стороне закон, вторая сторона сразу же начинала кричать о том, что они судью купили, причем даже умудряются суммы назвать. Не так давно на Дизель-форуме была тема, которую инициировала жена ответчика, а я по делу защищаю интересы истца. Так эта мадам не только обвинила истца (потерявшего трех близких людей) в корыстолюбии, но еще прошлись по мне, его адвокату, а также по судьям первой и второй инстанции, которых якобы купили....
Получен ответ
Здравствуйте!Именно по этому мы в одном из своих пресс-конференций сказали,что будем защищать законные решения судей,т.е. не смотря на давление или огульные обвинения вынесенные по закону решения.
Сергей
2012-02-15
Приветствую всех! Если бы не Аяна, я бы сам не решился написать про тот же самый крик души - про директора Учебного центра судей при Верховном суде КР Жогоштиеву А., которая являясь гос.служащей и по долгу службы призванная сеять умное и вечное про честность, порядочность, открытость, сама же нарушает эти принципы, заменяя их на мздоимство, алчность.Мне неприятно вспоминать события 2010 г., когда я случайно обратился к ней о том, сколько человек должны проучиться на судью, а в ответ услышал (цитирую дословно): "Если у тебя есть 5000 долларов США, то я тебя без проблем протащу через эти долбанные тесты и никчемное собеседование, а если нет, то это твои проблемы, значит ты неудачник!". Видимо 5000 долларов США -это ее постоянная ставка на тот момент. Этого было достаточно, чтобы я поблагодарил ее за информацию, развернулся и навсегда забыл о судейском кресле (о чем сейчас абсолютно не желею). Я понял, что изречение "Пик карьеры юриста-стать судьей" кануло в прошлые советские времена. Если взяточничество берет ростки с учебного центра, одним из главных предназначений которого является обучение претендентов на должность судей местных судов, то что говорить о действующих судьях, якобы повышающих свою квалификацию в данной Альма-матэр? Делайте выводы дамы и господа, менять наверное нужно не только судей, но и тех, кто обучает их быть ими...
Получен ответ
.
<< < 22 | 23 | 24 | 25 | 26 > >>

О нас

Наша организация предоставляет юридическую консультацию, независимый мониторинг судебных процессов и проводит анализ правосудности судебных актов

Статистика

Всего материалов
Заданных вопросов
Полученных ответов
Отзывов на судей
3506
512
379
3798

Контакты

0 (312) 316447
koom.kg@gmail.com koomkg1@gmail.com
с 09-00 до 17-00
Адрес: ул. Табышалиева 3, 1 этаж, (пересечение ул. Боконбаева и Манаса)

Как нас найти?