Третий срыв из-за прокурора – будет ли ему вынесено замечание…

Верховный суд КР отложил заседание, что бы прокурор понял особенности IT технологий

материал добавлен 2021-05-20 14:07:50
просмотров 371

 

19 мая 2021 года судебная коллегия по уголовным делам и делам о проступках Верховного суда КР  в составе: председательствующего Токтомамбетова К. Б. судей:  Гилязетдиновой И. И. и Назарова  Д. Д. начала рассматривать кассационную жалобу адвокатов осужденного  К. Шенвари. Мы об этом писали.   

Рассмотрение дела началось с опозданием в связи с предыдущим процессом. Председательствующий объявил заседание открытым, спросил о явке сторон. Секретарь доложила информацию о присутствующих. Затем председательствующий спросил о возможности рассмотрения дела в отсутствии не явившихся участников процесса, стороны не возражали. Далее  объявил состав коллегии и спросил, будут ли ходатайства до начало судебного процесса. Прокурор просил отложить рассмотрения дела, на другой день, сказав, что он хочет тщательно изучить кассационную жалобу, потому что там говориться об IT-технологиях, и он хотел бы вместе со специалистом в этой области  изучить жалобу.  Адвокаты осужденного были против отложения процесса, сказав, что в жалобе указаны лишь нарушения материального и процессуального права и что у прокурора было достаточно времени для ознакомления. Коллегия, посовещавшись на месте, удовлетворила ходатайство прокурора. Следующий процесс состоится  в 10.45 ч. 25 мая 2021 года. 

P.S. Действие прокурора, который просил отложить процесс для тщательного изучения кассационной жалобы вместе со специалистом в этой области может говорить о том, что прокуратура стала тщательней готовится по делам и ответственнее относится к судьбе человека. Хотя адвокаты защиты в этом отложении увидели то, что заинтересованные лица могут договориться и повлиять на решение суда.

 

 

Прокурор IT технологиялардын өзгөчөлүктөрүн түшүнүшү үчүн, Кыргыз Республикасынын Жогорку Соту отурумду жылдырды

2021-жылдын 19-майында Кыргыз Республикасынын Жогорку Сотунун Кылмыш иштери жана жосунсуз жоруктар боюнча соттук коллегиясы курамында: төрагалык кылуучу К.Токтомамбетов судьялар: Гилязетдинова И.И. менен Назарова Д.Д. соттолгон К.Шенваринин адвокатынын кассациялык даттануусун карай башташты. Биз бул боюнча жазганбыз.

Ишти кароо мурунку сот жараянына байланыштуу кечигүү менен башталды. Төрагалык кылуучу отурумду ачык деп жарыялады, тараптардын катышуусу жөнүндө сурады. Катчы катышуучулар  жөнүндө маалымат берди. Андан кийин төрагалык кылуучу процесстин катышуучулары келбей калган учурда ишти кароо мүмкүнчүлүгү жөнүндө сурады, тараптар каршы болгон жок. Андан кийин ал коллегиянын курамын жарыялап, сот процесси башталганга чейин кандайдыр бир кайрылуулар болобу деп сурады. Прокурор ишти кароону дагы бир күнгө жылдырууну суранды, анткени ал кассациялык даттанууну кылдаттык менен изилдеп чыккысы келгенин, анткени анда IT технологиялар жөнүндө сөз болуп жатат, жана ушул тармактагы адис менен биргеликте арызды изилдеп көрүүнү айткан. Соттолуучунун адвокаттары процесстин жылдырылышына каршы болуп, арызда материалдык жана процесстик мыйзам бузуулар гана көрсөтүлгөндүгүн жана прокурорго таанышууга жетиштүү убакыт болгонун айтышты. Коллегия жеринде кеңешип, прокурордун өтүнүчүн канааттандырды. Кийинки процесс 2021-жылдын 25-майында саат 10.45те болот.

P.S. Кассациялык даттанууну тыкыр иликтөө үчүн процессти кийинкиге жылдырууну суранган прокурордун ушул тармактагы адис менен биргеликте иш алып баруусу прокуратура органдарынын иштерге кылдаттык менен даярданып, иш-аракеттерге, адамдын тагдырына өтө жоопкерчиликтүү мамиле жасагандыгын көрсөтүшү мүмкүн. Жактоочулар бул кийинкиге жылдырууда кызыкдар тараптар макул болуп, соттун чечимине таасир эте алаарын көрүштү.

 

О нас

Статистика

Всего материалов
Заданных вопросов
Полученных ответов
Отзывов на судей
5083
653
384
5518

Контакты

0 (312) 31-64-47
koomkg1@gmail.com
с 09-00 до 17-00
ул. Табышалиева 3, 1 этаж, (пересечение ул. Боконбаева и Манаса)

Как нас найти?